Reklam Alanı

Yaşa Mutlu İnsan


  1. Mutlu insan rahat insan demek değildir, neden? Çünkü mutlu insan merak etme, öğrenme, paylaşma, sorun çözme gibi davranışları içlerinde barındıran tutumları içselleştirmiş insanlardır.
  2. Mutlu insanlarda zaman zaman kırılabilir, üzülebilir, kendilerini mutsuz hissedebilirler ancak bu durumun kalıcı olmadığını ve bu durumun kişiliklerinin yeniden şekillenmesinde fazladan bir tuğla olduğunu bilirler.
  3. Mutlu insanlar kendilerini mağdur duruma düşürecek olay, durum gibi sosyal karşılaşmalardan uzak durur, kaçınabilirler.
  4. Geleceğe, insanlara, olaylara ve durumlara belirli bir iyimserlik yaklaşımı, tutumu benimsemişlerdir.
  5. Onların lügatında olumsuza odaklanmak yerine olumlu durum ve tutumlar üzerine odaklar vardır.
  6. Mutlu insanlar; temel amaçları ve hedefleri olan insanlardır. Bu yolda sürekli öğrenerek  gelişirler.
  7. Onların zorluklar karşısındaki davranışları da sıradan insanlara göre oldukça farklıdır. Her zorluk onlar için aşılması gereken bir engeldir. Onlar bir zorlukla karşılaştıklarında oflayıp poflamak yerine sorunu çözmek için odaklanıp harekete geçerler.
  8. Eylemleri her zaman düşünceleriyle tutarlı ve güçlüdür. Hem daha mutlu hemde daha aşkın yaşamayı belirler.
  9. Girdikleri ortamları değiştirme ve etkileme gücüne sahiptirler.
SON SÖZ; Mutlu insanlar YAŞAM USTALARIdır. Yaşam ustalarına selam olsun...
MURAT ÖZBAY(M.R 2017)

Hiç yorum yok